Blog

Thần tài & Thổ địa trong Văn hóa Việt – Nam Bộ

Thần tài & Thổ địa trong Văn hóa Việt – Nam Bộ

Trong tâm thức dân gian Nam Bộ, Ông Địa được xem là một vị phúc thần, không chỉ có vai trò bảo vệ đất đai, ruộng vườn mà còn có nhiệm vụ đưa rước Thần Tài đến nhà, nghĩa là làm cho gia chủ phát đạt giàu có và kiêm luôn việc giúp cho gia chủ an lành và tìm kiếm được những món đồ đã mất. Ở các cấp độ cao hơn thì ông Địa trở thành vị thần hộ trì cho những người lương thiện, những bậc tu hành được bình an trên đường giáo dân độ thế, hiểu theo nghĩa này thì ông Địa lại là một vị thần có sứ mạng về mặt tâm linh.

Leave a comment

Related Posts

Enter your keyword