Blog

“Minh Đường Tụ Thủy” (một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi)

“Minh Đường Tụ Thủy” (một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi)

Ngay bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa nên đặt bát nước “Minh Đường Tụ Thủy” (một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi), tức đổ đầy nước vào một cái bát và những bông hoa được trải trên mặt nước. Đây là một vật phẩm phong thủy không thể thiếu trên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa và cũng là vật trang trí phong thủy nhà cửa rất độc đáo.

Leave a comment

Related Posts

Enter your keyword