Blog Large Image Left Sidebar

“Minh Đường Tụ Thủy” (một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi)

“Minh Đường Tụ Thủy” (một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi)

Ngay bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa nên đặt bát nước “Minh Đường Tụ Thủy” (một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi), tức đổ đầy nước vào một cái bát và những bông hoa được trải trên mặt nước. Đây là một vật phẩm phong thủy không thể thiếu trên bàn thờ Thần Tài, […]

Read More

Enter your keyword